108ENL

Nr

Uzvārds

Vārds

1

Aleksandrova

Anna

2

Ārbergs

Salvis

3

Cvetkova

Natālija

4

Geidāns

Jānis

5

Geraščenko

Aleksandrs

6

Gributs

Kārlis

7

Jansons

Jānis

8

Jaundaldere

Līga

9

Kazakevičs

Aleksejs

10

Kikučs

Jānis

11

Korotkova

Kristina

12

Kronberga

Vineta

13

Kursiša

Gunta

14

Lapiņš

Jurijs

15

Priede

Edgars

16

Priežuma

Jeļena

17

Siliņš

Sandis

18

Sockis

Aivis

19

Vostrikova

Jekaterīna

20

Zaķis

Artūrs

 

 

108ENL

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris*

Marts*

Aprīlis*

Maijs*

GADĀ

Semestrī

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

jāapmaksā līdz 25.02.

jāapmaksā līdz 25.03.

jāapmaksā līdz 25.04.

1. līmenis

114,00Ls

57,00Ls

57,00Ls

57,00Ls

57,00Ls

114,00Ls*

57,00Ls*

57,00Ls*

114,00Ls*

684,00Ls

342

2. līmenis

130,00Ls

65,00Ls

65,00Ls

65,00Ls

65,00Ls

130,00Ls*

65,00Ls*

65,00Ls*

130,00Ls*

780,00Ls

390

* otrajā studiju semestrī un vēlāk 1. līmenis  – studijas bez akadēmiskiem parādiem.

* otrajā studiju semestrī un vēlāk 2. līmenis  – 10 dienas pēc sesijas ir akadēmiskais parāds.