108ENK

Nr

Uzvārds

Vārds

1.                   

Brante

Ilona

2.                   

Bulaha

Diāna

3.                   

Jonkauska-Abuladze

Valentīna

4.                   

Maļceva

Oksana

5.                   

Moisejeva

Oksana

6.                   

Ročane

Tatjana

7.                   

Šafro

Ļubova

8.                   

Šarkovska

Tatjana

9.                   

Vančuka

Viktorija

 

 

108ENK

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Februāris*

Marts*

Aprīlis*

Maijs*

GADĀ

Semestrī

jāapmaksā līdz 25.08.

jāapmaksā līdz 25.09.

jāapmaksā līdz 25.10.

jāapmaksā līdz 25.11.

jāapmaksā līdz 25.12.

jāapmaksā līdz 25.01.

jāapmaksā līdz 25.02.

jāapmaksā līdz 25.03.

jāapmaksā līdz 25.04.

1. līmenis

114,00Ls

57,00Ls

57,00Ls

57,00Ls

57,00Ls

114,00Ls*

57,00Ls*

57,00Ls*

114,00Ls*

684,00Ls

342

2. līmenis

130,00Ls

65,00Ls

65,00Ls

65,00Ls

65,00Ls

130,00Ls*

65,00Ls*

65,00Ls*

130,00Ls*

780,00Ls

390

* otrajā studiju semestrī un vēlāk 1. līmenis  – studijas bez akadēmiskiem parādiem.

* otrajā studiju semestrī un vēlāk 2. līmenis  – 10 dienas pēc sesijas ir akadēmiskais parāds.